Steeds meer bedrijven schakelen een zelfstandige werknemers in zonder eigen personeel te hebben. Als ondernemer wil je dit natuurlijk op een professionele manier aanpakken. Volg daarom deze tips wanneer je van plan bent een zzp’er in te huren.

1. Zorg voor een win-winsituatie

Het is belangrijk dat de samenwerking gunstig is voor beide partijen. Om zo’n win-winsituatie te bereiken, ga je aan de slag met een goede opdrachtomschrijving. Dit betekend ook dat je de belangen van de zzp’er voldoende in oog houdt. Je doet dit bijvoorbeeld door fatsoenlijke tarieven te bieden en geen lange betaaltermijnen te hanteren. Aan de andere kant mag je verwachten dat een zzp’er zich gedraagt opdrachtnemer.

2. Voorkom juridische valkuilen

Bij zzp’ers moet je letten op juridische valkuilen. Als je dat niet doet, kan dit flink in kosten lopen. Zo is het mogelijk dat de fiscus bij slechte omstandigheden eist dat je alsnog loonbelasting en sociale premies afdraagt. Je bevindt je op glad ijs als de situatie sterk lijkt op een werknemer in loondienst. Daarnaast kunnen juridische problemen ontstaan als je de afspraken met een zelfstandige niet goed vastlegt.

3. Leer elkaar beter kennen

Veel zzp’ers werken online en vinden langs deze weg ook nieuwe opdrachtgevers. Vooral bij langere opdrachten kan het prettig zijn om elkaar eerst wat beter te leren kennen. Nodig de zelfstandige daarom uit voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens het oriëntatiegesprek kun je van beide kansen kijken of het klikt. Tegelijk laat je de zzp’er kennismaken met je bedrijf en de collega’s die bij de opdracht betrokken zijn.

4. Neem de proef op de som

Een proefopdracht geeft inzicht in de kwaliteiten van een zzp’er. Daardoor neem je alvast de proef op de som voordat je iemand voor een langere tijd of een belangrijke opdracht inschakelt. Je kunt als proefopdracht eerst een klein gedeelte van de werkzaamheden laten doen. Vervolgens let je onder meer op de kwaliteit van het geleverde werk, het nakomen van afspraken en de manier van communiceren. Spreek vooraf altijd af hoe je het werk zult gebruiken en welke vergoeding hier tegenover staat.

5. Leid de opdracht in goede banen

Een zzp’er is zelfstandig maar heeft wel voldoende begeleiding nodig. Om de opdracht in goede banen te leiden, kun je een projectmanager of andere collega’s aanstellen. Die kan als aanspreekpunt bijvoorbeeld vragen van de zzp’er beantwoorden en eventuele problemen tijdig oplossen. Ook is het mogelijk dat deze medewerker de voortgang van de opdracht in de gaten houdt en controleert of de werkzaamheden naar tevredenheid worden verricht.